Aktuality


 

Štítky:
Novější 1 3 5 8 12

Prodej ovoce a zeleniny

Prodejce z jižní Moravy nabízí prodej

čerstvých jahod meruněk, borůvek, třešní a česneku

dnes 14. 6. 24

čas 11. 00 – 11.20

kde: náves Tehov (autobusová zastávka)Odstávka pitné vody 5. 6. 2024

Ve středu 5. 6. 2024 dojde k úplné výluce dodávky pitné vody z přivaděče Želivka pro odběrné místo Vlašim (Štěpánka). Předpokládaná doba odstávky dle sdělení Želivské provozní a.s. je cca od 3.00 hod do 22.00 hod.

 Provozovatel přivaděče Štěpánka VHS Benešov vynaloží maximální úsilí, aby dodávka vody pro obyvatele Města Vlašim, včetně všech napojených obcí na přivaděč Štěpánka, nebyla přerušena. Díky kapacitě vodojemů na přivaděči Štěpánka a ve Vlašimi by měla být dostatečně pokryta spotřeba pitné vody po hlášenou dobu odstávky.

 Před zahájením výluky PV budou všechny provozovateli dostupné akumulace naplněny na maximální úroveň k zajištění plynulé dodávky všem odběratelům bez přerušení.

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Černoleská 1600

256 13 BenešovTehovské odpoledne 1.6.2024

IMG-20240521-WA0031.jpgPřednáška 30.5.2024 INDICKÉ KONTRASTY

Indické kontrasty Tehov 30-05-2024.jpgZákaz pálení -nařízení Středočeského kraje

ZÁKAZ PÁLENÍ

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,

 2. vypouštění „lampionů štěstí",

 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

 3. jízda parní lokomotivy,

 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

HZS Středočeského krajeTradiční stavění máje a pálení čarodějnic 30.4. v Tehově

plakát_čarodějnice_2024.pngTermíny cvičení duben a květen 2024

Cvičení duben a květen 2024.pngInformace k pokácení jasanu v Tehově

Tento krásný strom byl v minulosti již minimálně dvakrát odborně ošetřován. Poprvé po odstranění stánku, podruhé po dokončení kanalizace. Jeho kořeny byly poškozeny natolik, že strom usychal, v loňském roce byla již polovina stromu zcela proschlá, ostatní velice skomírala. Větve se lámaly a hrozilo nebezpečí ohrožení na zdraví pádem uschlých větví při povětrnostních poryvech. Snahou našeho úřadu bylo dát strom prořezat, stejně tak jako ostatní lípy na podzim 2023, ovšem vyjádření OS ČSOP ve správním řízení znělo: strom je vhodné pokácet jelikož je ve velice špatném zdravotním stavu a je jisté, že ho jakýmkoli způsobem nelze zachránit. Na místě pokáceného jasanu (vedle pařezu) musí být zasazen jiný listnatý strom (nikoli malokorunný kultivar) o velikosti obvodu kmene 12/14 cm.
Zápis ze správního řízení č.j. ŽP-01-2023 11.10.2023 je k nahlédnutí na Obecním úřadě.

http://www.tehov-obec.cz/index.php?nid=1918&lid=cs&oid=202158Nebezpečné odpady! již tuto sobotu 13.4.2024!

Nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení jsou přijímány pouze od občanů z obce.

Sobota 13. 4 . 2024

Nemíž náves - 9,25 - 9,35 h

Tehov zastávka ČSAD - 9,45 - 9,55 h

Tehov - Traktorka zastávka ČSAD - 10,00 - 10,10 h

Tehov - byt. RU - (u separace čp. 47) - 10,20 - 10,30 hExpediční kamera 16. 4.2024

program na 2. ročník Expediční kamery 2024. 16. dubna od 18.00 hod v Tehově

16.4.2024 budou tyto osvěžující filmy celkem do 1,5 hodin

Objevování patagonské Rio Blanco ...čistá krása ryzí
> přírody, kajak, voda, mládí plné elánu a tvořivosti , to by
> chtěl zažít každý , sportovní přátelství , pohlazení po
> duši 12 minut ,
> anglicky , titulky

> Lezci - speciálně pro Expediční kameru Adam Ondra a
> přátelé, horolezectví , nadšení chytrost, vytrvalost nevzdat se
> 30 minut

> Následování správné cesty kolo, lyže,
> snowboard , 19 minut , anglicky titulky

Plakat-EXP-2024.jpgNovější 1 3 5 8 12

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

 

 

 

Návštěvnost stránek

147514