Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Tehov č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1.1.2024

OZV 1-2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[1].pdf

                                                                                                                      platná od 1.1.2024

 

Obecně závazná vyhláška obce Tehov č. 2/2023 o místním poplatku ze psů platná od 1.1.2024

OZV 2-2023 o místním poplatku ze psů [1].pdf

 platná  od 1.1. 2024

 

Obecně závazná vyhláška obce Tehov č. 1 /2021                                         platná od 1.1.2022

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Vyhláška č.1-2021 Tehov poplatek_odpady (1).doc

Obecně závazná vyhláška obce Tehov č. 20/2019 o místním poplatku ze psů

https://ipo.antee.cz/user.php?filesRenderer-objectId=7300971&id=396&action=detail&do=filesRenderer-download&oid=2101286&nid=1918

                                                                                                                           platná od 1.1.2020

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška 01/2011 k Územnímu plán
25.2.2011
 

 Obecně závazná vyhláška 1/2016-o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení zvěře https://ipo.antee.cz/file.php?nid=1918&oid=5020400

16.6.2016 

Obecně závazná vyhláška 1/2014 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu na území obce Tehov

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258281

1.1.2015

Obecně závazná vyhláška č.3/2012-o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí, ...

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258247

25.2.2012

Obecně závazná vyhláška č.2/2012-o místním poplatku ze psů

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258240

 

25.2.2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2012-stanovení pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258203

25.2.2012

Obecně závazná vyhláška 4/2009 - stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258233

1.1.2010

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník-zrušen k 1.1.2014
  • zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník nový
  • zák. č. 134/2013 Sb. Obchodní zákoník
  • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty
 

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

 

 

 

Návštěvnost stránek

147514