Přistaven kontejner na objemový odpad v Tehově 

VHAZUJTE POUZE PŘEDMĚTY, KTERÉ DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU PATŘÍ!!

KONTEJNER JE MONITOROVÁNCo+patří+a+nepatří+do+velkoobjemového+kontejneru.png