Uzavřen průjezd obcí Kladruby od 15. - 26.8. 2023Oznámení o úplné uzavírce silnice č. II/12512 v intravilánu Obce Kladruby v km 1,2 -2,6 v navrženém termínu od 15.08.2023 do 26.08.2023 z důvodu dopravního omezení vyvolaného opravou povrchu komunikace (frézování vozovky, sanace,pokládka asfaltových vrstev, dokončovací práce).

 

Kladurby uzavírka_20230727.png