Příspěvky nové narozeným občánkům obce 

 

Vážení rodiče nově narozených občánků obce Tehov,

 

pokud se Vám narodilo děťátko v průběhu roku 2021 a matka měla v době jeho narození hlášený trvalý pobyt v obci Tehov, Petříny nebo Nemíž, máte možnost od obce Tehov obdržet příspěvek. V takovém případě je nutné vyplnit a zaslat /předat přihlášku.

 

Přihlášku naleznete na webových stránkách obce www.tehov-obec.cz  nebo si ji můžete vyzvednout / předat na obecním úřadě osobně.

Poté budete kontaktováni zastupitelem obce a bude domluveno osobní předání finančního příspěvku s blahopřáním.

 

S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů. Z tohoto důvodu nebude možné předání příspěvku automaticky, nýbrž pouze na základě Vašeho souhlasu vyplněnou a podepsanou přihláškou.

 

Stejně tak můžete udělit i souhlas se zveřejněním blahopřání v místním občasníku v rubrice "Vítáme nové občánky"