Aktuality


 

Štítky:

Zákaz pálení -nařízení Středočeského kraje

ZÁKAZ PÁLENÍ

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,

 2. vypouštění „lampionů štěstí",

 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

 3. jízda parní lokomotivy,

 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

HZS Středočeského krajeTradiční stavění máje a pálení čarodějnic 30.4. v Tehově

plakát_čarodějnice_2024.pngTermíny cvičení duben a květen 2024

Cvičení duben a květen 2024.pngInformace k pokácení jasanu v Tehově

Tento krásný strom byl v minulosti již minimálně dvakrát odborně ošetřován. Poprvé po odstranění stánku, podruhé po dokončení kanalizace. Jeho kořeny byly poškozeny natolik, že strom usychal, v loňském roce byla již polovina stromu zcela proschlá, ostatní velice skomírala. Větve se lámaly a hrozilo nebezpečí ohrožení na zdraví pádem uschlých větví při povětrnostních poryvech. Snahou našeho úřadu bylo dát strom prořezat, stejně tak jako ostatní lípy na podzim 2023, ovšem vyjádření OS ČSOP ve správním řízení znělo: strom je vhodné pokácet jelikož je ve velice špatném zdravotním stavu a je jisté, že ho jakýmkoli způsobem nelze zachránit. Na místě pokáceného jasanu (vedle pařezu) musí být zasazen jiný listnatý strom (nikoli malokorunný kultivar) o velikosti obvodu kmene 12/14 cm.
Zápis ze správního řízení č.j. ŽP-01-2023 11.10.2023 je k nahlédnutí na Obecním úřadě.

http://www.tehov-obec.cz/index.php?nid=1918&lid=cs&oid=202158Nebezpečné odpady! již tuto sobotu 13.4.2024!

Nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení jsou přijímány pouze od občanů z obce.

Sobota 13. 4 . 2024

Nemíž náves - 9,25 - 9,35 h

Tehov zastávka ČSAD - 9,45 - 9,55 h

Tehov - Traktorka zastávka ČSAD - 10,00 - 10,10 h

Tehov - byt. RU - (u separace čp. 47) - 10,20 - 10,30 hExpediční kamera 16. 4.2024

program na 2. ročník Expediční kamery 2024. 16. dubna od 18.00 hod v Tehově

16.4.2024 budou tyto osvěžující filmy celkem do 1,5 hodin

Objevování patagonské Rio Blanco ...čistá krása ryzí
> přírody, kajak, voda, mládí plné elánu a tvořivosti , to by
> chtěl zažít každý , sportovní přátelství , pohlazení po
> duši 12 minut ,
> anglicky , titulky

> Lezci - speciálně pro Expediční kameru Adam Ondra a
> přátelé, horolezectví , nadšení chytrost, vytrvalost nevzdat se
> 30 minut

> Následování správné cesty kolo, lyže,
> snowboard , 19 minut , anglicky titulky

Plakat-EXP-2024.jpgExpediční kamery 8. 4. a 16. 4. od 18.00 hod

 
Plakat-EXP-2024[1].jpg  
 
8.4.2024 budou tyto filmy celkem cca 2 hodiny, abyste stihli přijít a ještě odejít za svými povinnostmi další den 
 
Ztracené momenty   ....Norsko ,30 minut , anglicky s českými titulky , něžná inspirace pro tvorbu dokumentů ze svého života, které mohou ocenit další generace. 
 
Expedice Ganga .......     Bangladéš , 18 minut , česky, Vavřinec Hradílek v kajaku .....tam jste ještě nebyli 
 
Pioneri               .......    .Itálie ,  33 minut , italsky, české titulky , necháte se unést 6ti vrcholy v Alpách , které spojil Peter Moser podle prvních z Alpského klubu 
 
Javari                 ......  Peruánská Amazonie , 54 minut , česky , příroda a příhody 
 
16.4.2024 
Lezci  
Objevování patagonské Rio Blanco 
Následování správné cesty 


Cvičení - termíny duben

Cvičení pokračuje v termínech:
25.3.2024 pondělí
4.4.2024 čtvrtek
8.4.2024 bude Expediční kamera
11.4.2024 čtvrtek
15.4.2024 pondělí
18.4.2024 čtvrtek
22.4.2024 pondělí
vždy od 18 hodinSvoz nebezpečného odpadu 13. 4. 2024 (sobota)

Pokyny a časy najdete v příloháchUpozornění na splatnost poplatků do 31. 3. 2024

Připomínáme občanům, kdo ještě tak neučinil, že poplatek za odpad a psa

je splatný do 31. 3.2024 dle platné vyhlášky

http://www.tehov-obec.cz/index.php?nid=1918&lid=cs&oid=10825629

 

Poplatek za odpad za rok 2024

 • splatný do 31.3. 2024
 • 750,- Kč na osobu trvale žijící
 • popřípadě 750,- Kč na nemovitost, kde není hlášena žádná trvale žijící osoba
 • dle vyhlášky platné od 1.1.2024  - Vyhlášky obce 

 

Poplatek za psa za rok 2024

 • splatný do 31.3.2024
 • za jednoho psa 200,- Kč
 • za každého dalšího 400,- Kč
 • majitelé psa, kterým je nad 63 let mají 50% slevu.
 • dle vyhlášky platné od 1.1.2024  - Vyhlášky obce 

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet č. 320078309/0800.

(VŽDY JE NUTNÉ UVÁDĚT přiřazený VAR.SYMBOL,  č. domu, jméno, příjmení)