Historie

Od 13. stol. hlavně učitelé, historici a krnonikáři zaznamenali cenné pamětihodnosti o Tehově.  té době v Tehově byla velká tvrz a několik statků ve vlastnictví rytířů Chobotských z Ostředku. Po bělohorské bitvě byla celá vesnice i s kostelem vypálena a obyvatelé povražděni. Spálený Tehov s katastrem koupil Bedřich z Talmberka a připojil jej k vlašimskému panství. V dalších staletích se v Tehově střídaly rody vlastníků, ale asi 30 selských statků zůstávalo dlouho pustých. Když Tehov ožil, začalo se tu pálit vápno, (odtud místní název "vápenka"), dokonce se za Tehovem dolovala tuha. Po vzniku velkostatku byl zřízen lihovar, následně škrobárna, ale to jíž se
psal r. 1875

Od 14. stol. je v Tehově kostel se hřbitovem. Kostel je zapsán v seznamu kulturních památek. Ten, spolu s velkostatkem u "Mojžíšů" a patrovou školu tvoří zůstatek zašlých let.

Od 2. pol. 20. stol. stojí za zmínku zbudování hasičské zbrojnice, prodejny a veřejného vodovodu. Po r. 1989 byly obnoveny kostel, márnice, hřbitov, kolumbárium, hasičská zbrojnice, bývalá budova školy ( nyní OU ), kaplička v Petřinách, byla modernizována  a rozšířena síť veřejného osvětlení. I nově vznikající zástavba v obci je dílem péče nové samosprávy.

Nová doba přinesla potřebu péče o životní prostředí. Kdo navštíví Tehov, nový vzhled jej příjemně pohladí. To je patrné na každém kroku. Dosud žijící občané mají totiž v živé paměti
léta 1943 - 1945, kdy němci zabrali obci Les, velkostatek s živým i mrtvým invetářem, a kdy po 8. květnu 1945 prchající vojsko zanechalo obraz zkázy a paniku.

 

 

 

Mapový portál obce Tehov

www.geosense.cz/geoportal/tehov-benesov

  úřední hodiny OÚ

PO, ÚT, ČT    8 - 12

               ST  16 - 19

 

 

Poplatek za odpad 2023

splatný do 31.3. 2023

600,- Kč na osobu trvale žijící, popřípadě 600 Kč na nemovitost, kde není hlášena žádná trvale žijící osoba.(dle vyhlášky platné od 1.1.2022  - Vyhlášky obce )

----------------------------------

poplatek za psa za r. 2023

splatný do 31.3.2023

Za jednoho psa 200,- Kč, za každého dalšího 400,- Kč. Majitelé psa, kterým je nad 63 let mají 50% slevu.

--------------------------------

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě
nebo převodem na účet č.320078309/0800.