Vyhlášky

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška 01/2011 k Územnímu plánu
25. 2. 2011
 
 
 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník-zrušen k 1.1.2014
  • zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník nový
  • zák. č. 134/2013 Sb. Obchodní zákoník
  • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty
 

Mapový portál obce Tehov

www.geosense.cz/geoportal/tehov-benesov

Úřední hodiny OÚ Tehov

Po 8:00-12:00 12:30-16:00
St 8:00-12:00 17:00-20:00
(17:00-20:00 je přítomen starosta)
Čt 8:00-12:00

POPLATEK ZA PSA r.2016

Vážení občané,
poplatek za psa za r.2018 je splatný do 31.3.2018.
Za jednoho psa 100,- Kč, za každého dalšího 200,- Kč.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě
nebo převodem na účet č.320078309/0800.