Vyhlášky

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška 01/2011 k Územnímu plán
25.2.2011
 

 Obecně závazná vyhláška 1/2016-o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení zvěře https://ipo.antee.cz/file.php?nid=1918&oid=5020400

16.6.2016 

Obecně závazná vyhláška 1/2014 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu na území obce Tehov

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258281

1.1.2015

Obecně závazná vyhláška č.3/2012-o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí, ...

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258247

25.2.2012

Obecně závazná vyhláška č.2/2012-o místním poplatku ze psů

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258240

 

25.2.2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2012-stanovení pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258203

25.2.2012

Obecně závazná vyhláška 4/2009 - stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

http://www.tehov-obec.cz/file.php?nid=1918&oid=6258233

1.1.2010

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník-zrušen k 1.1.2014
  • zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník nový
  • zák. č. 134/2013 Sb. Obchodní zákoník
  • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty
 

Mapový portál obce Tehov

www.geosense.cz/geoportal/tehov-benesov

Úřední hodiny OÚ Tehov

po, st, čt : 8:00 - 12:00

st : 17:00 - 19:00

15.9.2022  Dovolená

 

Vážení občané,
poplatek za psa za r.2022 je splatný do 31.3.2022.
Za jednoho psa 200,- Kč, za každého dalšího 400,- Kč. Majitelé psa, kterým je nad 63 let mají 50% slevu.

Poplatek za hrob splatný 2018 je 200,- za jednohrob a 400,- Kč za dvojhrob.

Poplatek za odpad dle aktuální vyhlášky platné od 1.1.2022 (vyvěšena na úřední desce). 


Poplatek můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě
nebo převodem na účet č.320078309/0800.

4. 10. František

Zítra: Eliška

 

 

 

Návštěvnost stránek

110788