Výroční zprávy

Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022

„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení: 0
d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Tehově dne 16. 2. 2023

Ing. Petr Homolka, starosta obce Tehov

vyrocni-zprava-2022.pdf

Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2021

„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím"

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení: 0

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Tehově dne 24. 2. 2022

Mgr. Josef Kokta, starosta obce Tehov

2021-vyrocni-zprava.pdf

Mapový portál obce Tehov

www.geosense.cz/geoportal/tehov-benesov

  úřední hodiny OÚ

PO, ÚT, ČT    8 - 12

               ST  16 - 19

 

 

Poplatek za odpad 2023

splatný do 31.3. 2023

600,- Kč na osobu trvale žijící, popřípadě 600 Kč na nemovitost, kde není hlášena žádná trvale žijící osoba.(dle vyhlášky platné od 1.1.2022  - Vyhlášky obce )

----------------------------------

poplatek za psa za r. 2023

splatný do 31.3.2023

Za jednoho psa 200,- Kč, za každého dalšího 400,- Kč. Majitelé psa, kterým je nad 63 let mají 50% slevu.

--------------------------------

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě
nebo převodem na účet č.320078309/0800.