Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků obce TehovVyvěšeno: 4. 9. 2023
Sejmuto: 1. 1. 2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“)  v souladu se zákonem þ. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrálnízákon“) zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území naší obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od českého úřadu zeměměřičského a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž v souladu s § 65 katastrálního zákona zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM   www.uzsvm.cz/niv

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 09. 2023 13:26
Hlídat změnu

Mapový portál obce Tehov

www.geosense.cz/geoportal/tehov-benesov

  úřední hodiny OÚ

PO, ÚT, ČT    8 - 12

               ST  16 - 19

 

 

Poplatek za odpad 2023

splatný do 31.3. 2023

600,- Kč na osobu trvale žijící, popřípadě 600 Kč na nemovitost, kde není hlášena žádná trvale žijící osoba.(dle vyhlášky platné od 1.1.2022  - Vyhlášky obce )

----------------------------------

poplatek za psa za r. 2023

splatný do 31.3.2023

Za jednoho psa 200,- Kč, za každého dalšího 400,- Kč. Majitelé psa, kterým je nad 63 let mají 50% slevu.

--------------------------------

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě
nebo převodem na účet č.320078309/0800.